Cementbrist leder till omfattande byggstopp visar ny analys. Byggbranschen begär omgående möte med regeringen. | Byggföretagen

Cementbrist leder till omfattande byggstopp visar ny analys. Byggbranschen begär omgående möte med regeringen.

Sverige står inför ett omfattande byggstopp. Redan i november kommer 3 av 4 nya bostäder inte att kunna byggstartas. Flera stora infrastrukturprojekt stoppas eller fördröjas. Mellan 200 000 och 400 000 jobb hotas. Investeringsbortfallet beräknas till över 20 miljarder kronor, per månad. Det visar en ny konsekvensanalys som Byggföretagen gjort med anledning av Mark- och miljööverdomstolens beslut att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland.

Publicerad:

Bygg- och anläggningsbranschen behöver en långsiktig lösning.

– Läget är mycket allvarligt. Sverige står inför ett omfattande byggstopp. Cementbristen kommer att få omfattande konsekvenser för svensk ekonomi och sysselsättning, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.

– Byggbranschen har jobbat genom hela pandemin och skapat värde för Sverige. Det här är värre än den kris vi hade på 90-talet då många förlorade sina jobb, säger Johan Lindholm Förbundsordförande Byggnads.

– Slitecementen står för en så stor andel av det som används i produktionen av bygg- och anläggningsbranschen. Det finns inga rimliga alternativ till den idag, säger Malin Löfsjögård VD Svensk Betong.

Idag har Byggföretagen, Byggnads, IF Metall, Industriarbetsgivarna, Svensk Betong och Svemin gemensamt begärt ett skyndsamt möte med näringsminister Ibrahim Baylan i syfte att diskutera hur regering och branscher samfällt kan arbeta för att lindra effekterna i detta allvarliga läge.

Tillverkningen i Slite står idag för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige. Nuvarande brytningstillstånd löper ut den 31 oktober 2021. Redan i november månad tar cementlagret i Slite slut. Det är inte möjligt att lösa den akuta cementbristen med import i de volymer som behövs beroende på tillgång hos andra leverantörer, logistiksystem och tekniskt kravställande. Omställning till att helt ersätta cementproduktionen från Slite med import kan ta upp till flera år att få på plats.

Byggbranschens andel av BNP är ca 11 procent. Branschen bidrar med nästan 40 miljarder kronor skatteintäkter till vård, skola och omsorg. Byggstoppet riskerar därmed att tränga undan hela BNP-tillväxten 2022.

Dokument