”Ett stopp kommer att leda till stor dominoeffekt” | Byggföretagen

”Ett stopp kommer att leda till stor dominoeffekt”

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd träffade på torsdagen näringsminister Ibrahim Baylan för att diskutera de allvarliga konsekvenserna av beslutet att inte tillåta kalkbrytning i Slite.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

På mötet berättade näringsministern att man nu tillsatt en departementsöverskridande grupp för att se över konsekvenserna av domen samt utreda huruvida regeringen har möjlighet att vidta åtgärder i syfte att avhjälpa eller mildra de problem som bedöms kunna uppstå.  

– Ett stopp kommer att leda till en stor dominoeffekt. Det kommer i stor utsträckning att påverka byggen av nya bostäder, vindkraftverk, byggnationer som batterifabriker och infrastruktur. Det är bra att näringsministern förstår allvaret, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.

På mötet deltog förutom Byggföretagen även företrädare för Svensk Betong, Byggnads, Industriarbetsgivarna, IF Metall, Svemin och Teknikföretagen.

Under torsdagen meddelade även Cementa att man överklagar Mark- och miljööverdomstolens beslut till Högsta domstolen.

Kontakten med Näringsdepartementet kommer att fortsätta.