Antalet arbetssjukdomar i byggbranschen har aldrig varit färre | Byggföretagen

Antalet arbetssjukdomar i byggbranschen har aldrig varit färre

Antalet arbetssjukdomar i byggbranschen är de lägsta uppmätta och arbetsolyckorna fortsätter att sjunka. Men dödsfallen ökade. Det visar en ny rapport från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd över arbetsskador i byggbranschen 2020.

Publicerad:

Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare

–Arbetsmiljön i byggbranschen blir allt bättre. Inte minst är det glädjande att vi nu ser en betydande nedgång av arbetssjukdomarna. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Inte minst måste vi se till att få ner antalet olyckor med dödlig utgång. Vi kan aldrig vara nöjda förrän alla kommer hem säkert efter arbetsdagens slut, säger Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Arbetssjukdomarna hade under 2000-talet en snabbt sjunkande frekvens följt av en utplaning de senaste åren. Under 2020 minskade dock antalet arbetssjukdomar med 15 procent, vilket gjorde att frekvensen sjönk till 1,4 fall per 1000 sysselsatta.

2020 registrerades 2168 olyckor i byggbranschen med frånvaro som följd. Det ger en frekvensen 10,7 olyckor per 1000 sysselsatta, att jämföra med 10,9 föregående år. Den långsiktiga trenden för olycksfrekvensen har planat ut de senaste åren från att ha varit i stort sett stadigt sjunkande under lång tid.

Under 2020 inträffade nio dödsfall vid arbetsplatsolyckor som drabbade personal i privata företag verksamma inom bygg- och anläggning. Det är hela sex fall fler än 2019 och över genomsnittet för den senaste tioårsperioden.

Som ett led i att minska antalet olyckor i byggbranschen ytterligre blev den 1 juli 2021 Byggföretagens branschgemensamma säkerhetsutbildning obligatorisk vid alla byggen där organisationens medlemsföretag driver verksamhet.

Sammanställningen från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd omfattar till Försäkringskassan anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar i privata byggindustrin i företag verksamma inom bygg- och anläggning. Arbetsskador inträffade under år 2020, som är anmälda och registrerade till och med sista maj 2021, ingår i redovisningen. Sammanställningen visar inte vilka av dessa anmälda arbetsskador som blir godkända.

Ta del av hela undersökningen här: https://byggforetagen.se/statistik/rapporter-arbetsskador/