Byggbranschen i regeringsmöte om materialförsörjningen | Byggföretagen

Byggbranschen i regeringsmöte om material­försörjningen

I dag 30 augusti träffar bygg- och anläggningsbranschen bostadsminister Märta Stenevi (MP) för att diskutera sårbarheter inom materialförsörjningen. Byggföretagen vill se politiskt ledarskap och ökad beredskap.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– Kalk, trä och stål har lagt grunden till Sveriges välstånd. Nu tornar parallella orosmoln upp sig i industrin. Cementkrisen och elkrisen kräver ett bredare synsätt än stuprörsperspektivet, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Inför mötet har regeringen bland annat uppmanat bygg- och anläggningsbranschen att bygga mer i trä.

– Rätt material måste användas på rätt ställe. Betong kan inte uteslutas ens vid trähusbyggnation. Ökad trähusbyggnation förutsätter också en politik som möjliggör produktivt skogsbruk och en möjlighet att avverka skogen, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Vill regeringen ha inhemsk kalkbrytning?

Den 6 juli 2021 avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Drygt 280 000 jobb i bygg- och anläggningsbranschen hotas av varsel vid ett byggstopp till följd av cementkrisen.

– Corona-pandemin har visat på vikten av nationell beredskap i alla delar av samhället. Vill regeringen ha inhemsk kalkbrytning över huvud taget – eller öka Sveriges beroende av importerade råvaror? säger Catharina Elmsäter-Svärd.