Byggföretagen vill se öppna data för snabbare planprocess | Byggföretagen

Bygg­företagen vill se öppna data för snabbare planprocess

Kommuner bör tillhandahålla kommunal geodata, samt digitaliserade befintliga detaljplaner och övrigt planeringsunderlag, öppet och avgiftsfritt.

Publicerad:

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen

Det behövs ett ökat fokus på tydliga mål för att minska kötiderna för beslut om byggrätt, bygglov och fastighetsbildning. I ett gemensamt krav menar Byggföretagen och Fastighetsägarna att planeringsprocessen måste effektiviseras.

– Digitala planeringsunderlag, som exploatörer och byggherrar från 1 augusti i år får ta fram, måste effektivt kunna användas i efterföljande planprocess. Kommunerna har här stort ansvar i att främja den digitala planprocessen, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Här kan du läsa Byggföretagens och Fastighetsägarnas debattartikel.