Cementkris förödande för byggboomen i norra Sverige | Byggföretagen

Cementkris förödande för byggboomen i norra Sverige

Norra Sverige är världsledande i omställningen till grön industri. Fram till 2040 ska 1 050 miljarder kronor investeras. Erik Ranängen, bransch- och föreningsansvarig i Norrbotten, menar att en cementkris vore förödande för satsningarna i norr.

Publicerad:

Erik Ranängen, bransch- och föreningsansvarig i Norrbotten
  • Vilka tillväxtsatsningar sker i norra Sverige just nu?

Fram till 2040 ska 1 050 miljarder kronor investeras i norra Sverige.

I Västerbotten bygger Northvolt en av världens största batterifabriker – fullt utbyggd 2025 kommer den sysselsätta 3000 personer. Mellan Luleå och Boden kommer H2 Green Steel att etablera en storskalig satsning fossilfri ståltillverkning.  I Malmfälten planerar LKAB, SSAB och Vattenfall, genom det gemensamt ägda bolaget Hybrit, ytterligare en stor satsning på fossilfritt stål. 

Därtill ska Norrbotniabanan byggas mellan Umeå och Luleå, vi ska genomföra ett muddringsprojekt, Malmporten, i Luleå hamn som i omfattning kommer att flytta mer massor än hela Göta kanal-projektet. Och sedan tidigare pågår två stadsflyttar i Gällivare och Kiruna.

  • Hur ser behovet av arbetskraft och bostäder ut?

.Vi har ett mycket stort behov av arbetskraft! Regeringens samordnare för samhällsomställning i Norrbotten och Västerbotten bedömer att vår befolkning kommer att öka med 100 000 den närmaste 20 åren. Redan i dag har Norrbotten och Västerbotten lägst arbetslöshet i Sverige. Däremot är bostäder en bristvara – vi behöver fördubbla byggtakten under en lång tid framåt.

  • Vad skulle en cementkris betyda för tillväxtsatsningarna i norr?

Det vore förödande. Bygg- och anläggningsbranschen är först på plats – vi bygger infrastrukturen som behövs i form av vägar, industrihallar och verkstäder. Utan tillgång till cement har vi ingen betong och kan inte bygga det som behövs. LKAB, som bryter den allra största delen järnmalm och i gruvbrytningen använder mycket sprutbetong, säger själva att en cementkris minskar produktionen med 50 till 80 %. Hela den gröna omställningen riskeras.

Erik Ranängen medverkar den 21 september i ett samtal om Gällivares tillväxt. Här hittar du mer information och anmälan.

Här kan du läsa Byggföretagens debattartikel om en ny politik för Norrbotten.