Bli mentor åt framtidens samhällsbyggare! | Byggföretagen

Bli mentor åt framtidens samhällsbyggare!

Ta chansen att skapa kontakt med nästa generations arbetsledare och entreprenadingenjörer – i november startar nästa års mentorsprogram för studenter på Chalmers.

Publicerad:

Snart startar nästa års mentorskapsprogram för de som studerar Affärsutveckling och entreprenörskap på Chalmers i Göteborg. Malin Andersson, mentorskapsansvarig, tycker det är ett utmärkt tillfälle för byggföretag att knyta kontakter med framtidens samhällsbyggare.

”Mentorskapet ger ett intressant utbyte mellan student och företag. Studenten får en inblick i yrkeslivet och kan samtidigt tillföra nya perspektiv till företaget.”

Utbildningen Affärsutveckling och entreprenörskap inriktar sig mot samhällsbyggnadssektorn och studenterna läser byggtekniska och fastighetstekniska kurser såväl som juridik, ekonomi, organisation och ledarskap. Efter utbildningen startar många som arbetsledare och entreprenadingenjörer för att sedan utvecklas inom branschen, framförallt i fastighets- och projektutveckling. Tidigare år har flera av mentorskapen lett till en lyckad rekrytering.

”Studenterna är eftertraktade eftersom utbildningen är skapad utifrån branschens behov” berättar Malin.

Inför nästa års mentorskapsprogram har drygt 40 studenter ansökt, men desto färre företag har anmält intresse. En konsekvens av pandemin, tror Malin.

”Just nu har vi ungefär 15 platser att erbjuda, men vi vill ju såklart kunna erbjuda många fler. Därför söker vi nu fler företag som vill vara med.”

Vill ditt företag ta del av denna fantastiska möjlighet att stödja samhällsbyggnadsstudenter i övergången från studier till yrkesliv? Kontakta Malin för mer information och anmälan.

Malin Andersson, mentorskapsansvarig AE-sektionens arbetsmarknadsgrupp, Chalmers: mentor@aetek.chalmers.se