Byggföretagen välkomnar regeringens satsning mot arbetskriminalitet | Byggföretagen

Bygg­företagen välkomnar regeringens satsning mot arbetskriminalitet

Finansminister Magdalena Andersson föreslog idag att det ska inrättas en ny myndighet för systemövergripande kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen samt att ytterligare medel ska anvisas till berörda myndigheter för att bekämpa fel och fusk och för att förstärka arbetet mot arbetskriminalitet. Byggföretagen välkomnar dagens besked.

Publicerad:

– Att tränga bort de företag som inte sköter sig och att styra affärerna mot de schyssta byggföretagen är en ödesfråga för hela byggsektorn och en förutsättning för en attraktiv, sund och säker bransch. Den här satsningen ger stöd för det arbete som Byggföretagen tillsammans med övriga aktörer i och kring sektorn gör för att ta itu med fusk och oegentligheter i branschen, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen.

– Vi behöver mer information om hur den nya myndigheten är tänkt att arbeta. Men jag förutsätter att en del av resurserna som tillförs med start redan nästa år riktas till bygg- och anläggningssektorn och förstärker det arbete som myndigheterna i samverkan med arbetsgivare och fack driver sedan flera år tillbaka, säger Claes Thunblad.

– Myndigheternas arbetsplatskontroller måste förstärkas ytterligare och nå hela landet och frågan om en mildare sekretesslagstiftning behöver lösas för att beställare i alla led ska ha möjlighet till kontroll och uppföljning av entreprenörer och för att myndigheterna ska kunna dela information med varandra, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen.