Byggföretagens miljöexpert ger råd till företag i Australien | Byggföretagen

Bygg­företagens miljöexpert ger råd till företag i Australien

Byggföretagens miljöexpert Marianne Hedberg deltar den 7 september på ett event hos Svenska Handelskammaren i Australien

Publicerad:

Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

– Det finns ett stort intresse hos företagen där att få veta mer om drivkrafterna bakom det svenska arbetet med färdplaner. Jag deltar som representant för Färdplanen för hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig Bygg- och anläggningssektor – tillsammans med Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige och Ellen Einebrant från Återvinningsindustrierna, säger Marianne Hedberg.

Hela värdekedjan

Enligt Marianne Hedberg ser byggsektorns färdplan goda resultat och hög aktivitet tack vare samverkan och samsyn i hela värdekedjan.

– Det är väldigt hedrande att just vår färdplan har valts ut! Mitt råd till företagen ”down under” är att börja med att reda ut var ni står. Ni gör mer än ni tror – prioritera sedan de insatser som ger störst effekt! säger Marianne Hedberg.

Här kan ni läsa mer om eventet och anmäla er.