Byggföretagens vd i ny regeringsdelegation mot arbetslivskriminalitet | Byggföretagen

Bygg­företagens vd i ny regeringsdelegation mot arbetslivskriminalitet

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd är en av ledamöterna i den nationella delegation mot arbetslivskriminalitet som regeringen beslutat tillsätta. Det meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark idag.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen

-Byggföretagen har nolltolerans mot alla former av medvetet fusk och svartarbete. Tyvärr har byggbranschen infiltrerats av kriminella element. Därför välkomnar vi kommissionen mot arbetsmarknadskriminalitet. Det behövs kunskap, ansvarstagande och kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med problemen oavsett bransch, och bygg- och anläggning kan bidra med erfarenheter, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Delegationens uppdrag är att verka samlande och stödjande för att motverka arbetslivskriminalitet, förstärka kunskapen på området samt vid behov föreslå åtgärder för en förbättrad samverkan och ökad effektivitet i statens insatser mot arbetslivskriminalitet.

Till ordförande för den nationella delegationen har regeringen utsett Ola Pettersson, bland annat tidigare chefsekonom på LO.

Delegationens ledamöter:

Ola Pettersson (ordförande), bl.a. tidigare chefsekonom på LO

Malin Ackholt, ordf. Hotell och restaurangfacket

Kristina Alsér, ordf. Tillväxtverket, tidigare landshövding

Marcus Dahlsten, VD Transportföretagen

Anna Ekstedt, ambassadör mot människohandel

Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen

Johan Lindholm, ordf. Byggnads

Anders Wallner, polis och fd utredare

Irene Wennemo, generaldirektör Medlingsinstitutet