Certifiera ert företag med nya verksamhetsledningssystem inom KMA | Byggföretagen

Certifiera ert företag med nya verksamhetsledningssystem inom KMA

Visa att ni är ett hållbart och trovärdigt företag som arbetar med KMA-frågor både strategiskt och operativt. Byggföregens nya verksamhetsledningssystemet BKMA (Byggföretagen Miljö Kvalitet Arbetsmiljö) lanseras 15 september. Systemet har sina rötter i BF9K och POVEL.

Publicerad:

Det bästa ur två världar har satts samman till ett nytt flexibelt system där Byggföretagens medlemmar ges möjlighet att gå in och välja den nivå och modul som passar bäst. De tre modulerna i BKMA är ordning, certifiering och ISO certifiering.

Projektledarna Lars Björkeström och Lennart Andersson kommer från POVEL respektive BF9K och arbetar gemensamt för att utveckla BKMA.

Varför ska man sikta in sig på en certifiering?

– Det skapar förutsättningar för ett hållbart företagande och en tydlighet över vilka frågor företagen behöver prioritera för att bli framgångsrika. När de blir certifierade så blir de också granskade av en oberoende part, som undersöker om de lever upp till en i förväg uppsatt kravnivå inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet. Det skapar en trovärdighet både internt och externt och visar att företaget är seriöst, berättar Lennart Andersson.

Hur ska man tänka om man är ett mindre företag?

– Certifieringskraven är medvetet enkelt skrivna så att man ska kunna uppfylla kraven utifrån förutsättningar och verksamhet. Systemet ska lyfta företaget och skapa nytta, vilket jag tror att våra redan certifierade företag kan instämma i. Statistiskt är de få bolag som lämnar certifieringen, i stort sett alla företag stannar kvar, berättar Lennart Andersson.

Många företag arbetar redan med dessa frågor, är själva certifiering viktig?

– Ja, för att kunna visa att de bedriver ett hållbart företag, visa att de är trovärdiga och arbetar med KMA-frågor både strategiskt och operativt. I fler och fler sammanhang, inte minst vid större upphandlingar, krävs också att företaget är certifierat, förklarar Lars.

Vad säger företagen efter att de blivit certifierade?

– Vi får ofta höra att de önskat att de gjort detta långt tidigare. Certifieringen är en möjlighet att få definiera och dokumentera det som många redan gör och tänker, men som aldrig direkt uttalats eller fastställts. Det är ett arbete som behöver göras någon gång i företaget och att vårt system givit möjligheten att tydligt och enkelt skapa struktur, säger Lennart.

Lennart Andersson

Projektledare BKMA

Tel: +46 8 587 147 57

lennart.andersson@byggforetagen.se