Möt oss som arbetar i Mellansverige – Arbetsrätt | Byggföretagen

Möt oss som arbetar i Mellansverige – Arbetsrätt

I Mellansverige arbetar tre personer på Byggföretagen med kollektivavtal och arbetsrätt. Har du varit i kontakt med din lokala kontaktperson? Vi hjälper samt rådgör dig och ditt företag med arbetsgivarfrågor och allt vad det innebär. Vi finns här för att hjälpa dig och ditt medlemsföretag!

Publicerad:

Från v. Marko Pöllänen, Tim Gustavsson, Richard Vestermark


Vad kan vi hjälpa våra medlemmar med?
Egentligen allt inom arbetsgivarfrågor. Men det som vi gör varje dag är rådgivning kring detta område, det sker lokalt men även på nationell nivå via rådgivningstjänsten som finns för dessa frågor. Vi hanterar förhandlingar inom regionen, både rättstvister men även centrala prestationslöneförhandlingar inom regionen.

Vi är även behjälpliga när företagen behöver hjälp kring lönehantering och då främst när det gäller prestationslöner på Byggavtalets område. Men vi hanterar även frågor som gäller Tjänstemannaavtalet och Väg- & Banavtalet.

Medlemsträffar är ett sätt för oss att försöka kompetensutveckla våra medlemsföretag i dessa frågor, det kan handla om anlitande av underentreprenör, Lösenrapportering, anställning, misskötsamhet mm. Vi håller utbildningar för våra medlemsföretag gällande kollektivtal, dessa utbildningar hanteras av BUC. Vi har även samordningsansvaret för våra Lön & Avtalsgrupper i regionen.

Vad får ni för vanliga frågor?
Misskötsamhet (personliga skäl), hur kan jag säga upp personen?
Rapportering till Lösen
Anlitande av underentreprenör
Ge stöd till företagen vid frågor som rör Medbestämmandelagen, det kan handla om uppsägningar av personal eller omorganisation inom bolaget.
Drogrelaterade frågor
Lönehantering då det gäller prestationslön
Helglön
Arbetstidsförkortning
Arbetstidsförläggning, även nattarbete
Resor & Traktamenten

Vad tänker våra medlemmar inte på inom arbetsrätt?
Det absolut vanligaste misstaget företagen gör är att man inte dokumenterar vid t. ex misskötsamhet.
Man särskiljer inte mellan lagstiftningen och regelverket som finns i kollektivavtalet i vissa områden (Traktamenten, semester m.m.). Då avtalen är komplexa (främst Byggavtalet) så innebär det en utmaning för företagen att kunna efterleva allt som står i avtalen, och lägg där till all lagstiftningen som finns i grunden för arbetsrätten.

Kontaktpersoner i region Mellansverige

Marko Pöllänen

Regional förhandlare

Tel: +46 16 15 54 84

marko.pollanen@byggforetagen.se

Richard Vestermark

Regional förhandlare

Tel: +46 19 19 57 87

richard.vestermark@byggforetagen.se

Tim Gustavsson

Regional förhandlare

Tel: +46 13 25 30 57

tim.gustavsson@byggforetagen.se