Möt oss som arbetar i Mellansverige – Bransch- och föreningsansvariga | Byggföretagen

Möt oss som arbetar i Mellansverige – Bransch- och föreningsansvariga

Publicerad:

Från v. Anders Ragnarsson, Anna Gillström, Carin Hansdotter, Cecilia Johansson.

I Mellansverige jobbar fyra personer som bransch- och föreningsansvariga. Vi jobbar främst med näringspolitiska frågor och våra bransch- och medlemsfrågor samt ser till att just byggbranschens frågor hamnar högst upp på beslutsfattarnas bord.

Tidigare när tjänsten hette “Lokal chef” jobbade vi inom ett flertal olika områden som t.ex. arbetsrätt, förhandlingar och kompetensförsörjning. Dessa områden jobbar numera andra kollegor med inom regionen.

 Vad är det för typ av branschfrågor ni jobbar med?

Byggföretagen har fyra fokusområden; attraktiva kollektivavtal, säkerhet, kompetensförsörjning och sund konkurrens. Vårt främsta område som vi bransch- och föreningsansvariga jobbar med är sund konkurrens.
Här jobbar vi tillsammans med våra lokala styrelser för att påverka politiker och tjänstemän så att alla våra medlemsföretag kan och får jobba på lika villkor.

Vad är det för typ av medlemsfrågor ni jobbar med?

Vi jobbar med allt ifrån värvning av nya medlemmar, introduktion samt medlemsnytta när företag väl har blivit medlemmar. Vi anordnar en hel del medlemsaktiviteter både regionalt och lokalt som t.ex. föreläsningar, studiebesök, medlemsresor, informationer, politikerträffar och möten med andra aktörer i samhället där vi kan vara med och påverka.

Under denna speciella tid har vi haft digitala informationer och möten med våra medlemsföretag som har varit väldigt uppskattat då det sparar en hel del tid. Vi kommer därför att fortsätta med digitala möten men utöka med fysiska möten när situationen tillåter det.

Vad kan ni hjälpa våra medlemmar med som bransch- och föreningsansvariga?

Vi svarar på allehanda frågor från våra medlemmar och guidar dem till rätt plats på vår webbsida, Arbetsgivarguiden eller till någon av våra experter inom olika ämnen. Vi skapar lokala mötesplatser och träffar med de beslutsfattare och myndigheter som våra medlemsföretag behöver träffa för att ge möjlighet till dialog och påverkan i de frågor som är viktiga för våra medlemsföretag. Det kan vara t ex vara kommunala beställare, politiker, representanter för olika myndigheter som t ex Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket m fl.

Vi finns här för att hjälpa dig och ditt medlemsföretag!


Bransch- och föreningsansvariga i Mellansverige

Anna Gillström

Bransch- och föreningsansvarig Västmanland och Södermanland

Tel: +46 21 34 93 54

anna.gillstrom@byggforetagen.se

Carin Hansdotter

Bransch- och föreningsansvarig Örebro och Värmland

Tel: +46 54 12 07 63

carin.hansdotter@byggforetagen.se