Nu röstar riksdagen om undantagslag för Cementa | Byggföretagen

Nu röstar riksdagen om undantagslag för Cementa

Onsdagen den 29 september läggs propositionen om regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall fram till riksdagen.

Publicerad:

1 av 4 byggjobb hotas av cementkrisen.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om tillfälliga ändringar i miljöbalken.

– Den föreslagna lagändringen ger ett tillfälligt, om än nödvändigt, andrum och undviker akut byggstopp, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Förslaget begränsas till situationer då verksamheten behövs för att tillgodose väsentliga allmänna intressen och behovet av kalksten inte kan tillgodoses på annat tillfredsställande sätt.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 15 oktober 2021 och gälla fram till 1 januari 2022.

Här kan du läsa miljö- och jordsbruksutskottets betänkande

Här kan du ta del av onsdagens riksdagsdebatt