Stoppa tjuven! Checklista för att undvika inbrott | Byggföretagen

Stoppa tjuven! Checklista för att undvika inbrott

Henrik Prohászka, arbetsmiljörådgivare Byggföretagen i väst, berättar hur du kan undvika inbrott på byggarbetsplatsen.

Publicerad:

Byggföretagen är positiva till att regeringen vill ta krafttag mot arbetskraftsexploatering.

”Ett inbrott på en byggarbetsplats ger svåra konsekvenser. Det stoppar produktionen och skapar problem ekonomiskt, men också personalen påverkas. Det skapar en stress för både yrkesarbetare och tjänstemän eftersom det blir förseningar i produktionen. Det kan också innebära fysiska skador då åverkan gjorts på arbetsplatsen – exempelvis avkapade gångjärn på en containerdörr som riskerar att välta över personen som öppnar.”

Hur kan man undvika inbrott?

”Det finns många saker man kan göra för att undvika stöld. Framförallt är det viktigt att göra det svåråtkomligt för tjuven att komma åt containrar och byggbodar. Tänk på placeringen och ställ gärna något framför, exempelvis en tung avspärrning. Det finns även specialtillverkade containrar för att minska risken för inbrott.”

”Det är också viktigt med larm och kameraövervakning samt ordentlig inhägnad och skalskydd som är intakt.”

Läs Byggföretagens checklista om hur du skyddar dig mot brottsstölder.

Kontakt

Henrik Prohászka

Arbetsmiljörådgivare

Tel: +46 31 708 41 13

henrik.prohaszka@byggforetagen.se