Tillväxt i norr avgörande för klimatomställningen | Byggföretagen

Tillväxt i norr avgörande för klimatomställningen

Hallå där! Christer Johansson, bransch- och föreningsansvarig i Västerbotten, som i veckan debatterat förutsättningarna för hållbar tillväxt i lokala medier.

Publicerad:

Christer Johansson, arbetsmiljörådgivare, Byggföretagen.

Varför skrev ni artikeln?

Frågan om hållbar tillväxt är aktuell när regeringen presenterar sin klimatbudget med satsningar på norra Sverige. Det är viktigt med en dialog om vad pengarna ska gå till – vi ser flera utmaningar som vi hoppas få gehör för. Nu behövs kloka politiska beslut!

Vad hoppas ni på för resultat?

Vi hoppas på en tätare dialog mellan regeringen och näringslivet. Industrisatsningarna i norra Sverige ger en växande befolkning – men kräver också mer kompetens, fler bostäder och ökad kapacitet på järnvägen. Sist men inte minst måste cementkrisen få en lösning.

Vilka punkter är särskilt viktiga för tillväxten i norr?

Ge kommunerna i norr en möjlighet att själva ta beslut om t ex strandskydd och utvecklingen av stadskärnor. Och se till att frågan om riskkapital löses. Orter där bostadspriserna inte är lika höga som i storstäderna, men där behov av nya bostäder uppstår, kräver andra åtgärder än nuvarande finansiella villkor.

Här kan du läsa hela debattartikeln

Fotnot: Med anledning av investeringarna i Norrbotten och Västerbotten gav regeringen den 23 september Trafikverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att tidigarelägga redan beslutade infrastrukturinvesteringar. Uppdraget ska redovisas senast den 22 november.