Välkommet förslag för effektivare byggprocess | Byggföretagen

Välkommet förslag för effektivare byggprocess

Regeringen föreslår ändringar i plan- och bygglagen som innebär att det införs en ny aktör i lagen: certifierat byggprojekteringsföretag.

Publicerad:

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

– Detta är ett välkommet förslag som kan korta byggprocessen och frigöra resurser för kommunerna. Samma tekniska lösningar måste fungera i hela landet utan att godtyckliga lokala bedömningar kommer i vägen. Förslaget kan bli ett steg mot effektivare byggande, lägre kostnader och högre kvalitet, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen.

Redan 2015 förbjöds kommuner att lämna föreskrifter om byggteknik. Branschen har dock påvisat att många kommuner fortsätter ställa egna krav på tekniska egenskaper – framförallt i samband med marktilldelningar, vilket motverkar standardiserat byggande.

Viktig signal 

– Förslaget kommer bara åt de olagliga krav som ställs i bygglovsskedet eller i samband med startbesked. Men det är ändå en viktig signal från regeringen att man inte är nöjd med hur kommuner agerat sedan stoppet för de så kallade kommunala särkraven, säger Anna Broman.

Anlitas ett certifierat byggprojekteringsföretag kan byggen påbörjas utan att kommunen prövar bostädernas ändamålsenlighet eller tekniska egenskaper i bygglov eller startbesked. Bostadsminister Märta Stenevi uppger att syftet är att ” öka förutsägbarheten och effektiviteten i byggprocessen och att underlätta repeterbara processer”.

Här kan du läsa Byggföretagens tio punkter för en bättre bostadspolitik