Årets arbetsmiljökonferens fokuserar på ohälsosam arbetsbelastning | Byggföretagen

Årets arbetsmiljökonferens fokuserar på ohälsosam arbetsbelastning

Den 18 november håller Byggföretagen sin årliga arbetsmiljökonferens. I samband med konferensen kommer bland annat en kartläggning av psykisk ohälsa bland yrkesarbetare att presenteras.

Publicerad:

Varför är det viktigt att prata om psykisk ohälsa i en bransch var främsta arbetsskador är fysiska?

– Stress och bristande återhämtning ökar risken för fysiska olyckor på arbetsplatsen då risken för felbedömningar ökar och detta kan få förödande konsekvenser för de anställda. Vi vill öka medvetenheten i branschen så att allt fler arbetsgivare i god tid kan upptäcka signaler på psykisk ohälsa och arbeta med förebyggande åtgärder. Den psykiska och sociala arbetsmiljön är minst lika viktig som den fysiska, säger Hanna Magnusson, arbetsmiljörådgivare på Byggföretagen i Västernorrland.

Konferensen är på Arlanda och avslutas med ett studiebesök på Säkerhetsparken.

Se hela programmet och anmäl dig