Cementkrisen omöjliggör en regelrätt konjunkturbedömning för 2022 | Byggföretagen

Cementkrisen omöjliggör en regelrätt konjunkturbedömning för 2022

Byggföretagens nya konjunkturprognos visar att bostadsbyggandet tagit fart. Men bygg- och anläggningsbranschen har en mycket osäker tid framför sig. - Cementkrisen omöjliggör en regelrätt konjunkturbedömning för 2022, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Byggföretagen har tidigare beskrivit de omfattande konsekvenserna som uppstår vid en nedstängning av Cementas kalkbrytning i Slite. I sämsta möjliga scenario riskeras 175 000 jobb i bygg- och anläggningsbranschen redan i höst.

– Det är en mängd olika politiska och juridiska beslut som ska tas inom kort. Beroende på hur de faller ut kan cementkrisen få väldigt olika utfall. Att göra en prognos för 2022 är meningslöst i ett läge där akut byggstopp hotar, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Ökat bostadsbyggande under 2021

Sammantaget ökar bygginvesteringarna med cirka tre procent under 2021. Ökningen drivs av bostadsbyggandet som når 65 500 påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus. Det är drygt 10 000 fler än under 2020.

– Bygg- och anläggningsbranschen har en avgörande roll för återstarten av Sverige efter corona-pandemin. Därför är den inhemska cementtillverkningen så viktig för jobben, ekonomin och klimatet, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Dokument