Fokus på digitalisering i Skaraborg | Byggföretagen

Fokus på digitalisering i Skaraborg

"Digitaliseringen är viktig för utvecklingen av byggbranschen. Nu höjer vi kunskapen och arbetet ytterligare" berättar Maria Skoog, bransch- och föreningsansvarig.

Publicerad:

Maria Skoog är bransch- och föreningsansvarig i Skaraborg.

Under Byggföretagens Branschdag i Skaraborgs byggförening samlades ett glatt och förväntansfullt gäng från alla delar av branschen, såväl beställare som utförare. Temat för i år – digitalisering.

Varför digitalisering?

Digitaliseringen är en viktig parameter för utvecklingen av byggbranschen. Ambitionen med branschdagen var att öka kunskapen och tillsammans ta ett steg framåt i digitaliseringsarbetet.

Vad stod på agendan?

Hur digitalisering kan användas i alla projektets skeden – från projektering till produktion och förvaltning. Vi lyfte även goda exempel på projekt där vi lyckats med digitaliseringen. Ett exempel i Skaraborg är Baggeboskolan i Tibro där projektet ritades upp i en 3D-miljö innan byggstart, för att upptäcka eventuella problem och skapa en förutsägbar produktion.

Branschdagen i Skaraborg med tema digitalisering bjöd på många intressanta föreläsningar och diskussioner.