Glöm inte att anmäla bergsprängare till kommunen | Byggföretagen

Glöm inte att anmäla bergsprängare till kommunen

Senast den 1 februari 2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända av respektive kommun för att få fortsätta arbeta med explosiva varor.

Publicerad:

Nu skärps regleringen.

Den 1 augusti 2021 skärptes  kraven i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det innebär att du som arbetar med explosiva varor också ska anmäla de personer som ska delta i hanteringen av explosiva varor till tillståndsmyndigheten. 

I de flesta kommunerna är det räddningstjänsten som hanterar tillstånden och kommunen har rätt att ta ut en avgift för denna tjänst.

Verksamheter som lämnar anmälningar sent under perioden riskerar att inte få godkännanden klara i tid och kan då tvingas till driftstopp i brist på godkänd personal.

Det kommer inte vara möjligt att ge dispenser för fortsatt drift i väntan på godkännande av deltagare. Den som bedriver verksamhet med icke godkända deltagare eller föreståndare efter 1 februari 2022 riskerar att få tillståndet återkallat.