Göteborg behöver fler markanvisningar | Byggföretagen

Göteborg behöver fler markanvisningar

Byggföretagen har träffat Axel Josefsson, kommunstyrelseordförande i Göteborg, om stadens omorganisation. Petra Sedelius, ansvarig näringspolitik i väst, berättar…

Publicerad:

Hus och bostadsutskottet från Byggföretagen i väst har träffat Axel Josefsson (M), kommunstyrelseordförande i Göteborg. På agendan stod stadens omorganisation och utskottet fick möjlighet att framföra synpunkter på hur den nya organisationen bör fungera. Det blev ett lyckat möte med givande diskussioner.

Varför är samverkan med kommunen viktig?

Staden har en bostadsskuld och en bostadsbrist, samtidigt går näringslivet som tåget och attraherar människor och nya företag. Om stadens mål att bygga 5 000 bostäder om året ska upprätthållas krävs god samverkan med branschen och effektivisering i kommunens interna arbete.

Vad krävs för en god samverkan?

Vi är glada över att ha en god dialog med staden. Bland annat har de lyssnat på branschen och tagit bort särkraven vid markanvisning. Nu är det viktigt att staden arbetar vidare för en bättre samordning och service, fler markanvisningar och effektivare processer. Det är också viktigt att företag som arbetar för att minska klimatpåverkan samt verkar för sund konkurrens premieras.

”Vi behöver fler markanvisningar och effektivare processer om vi ska klara att bygga 5 000 bostäder om året i Göteborg.” Petra Sedelius, ansvarig näringspolitik, Byggföretagen i väst