Kvinnligt nätverk ska locka fler till branschen | Byggföretagen

Kvinnligt nätverk ska locka fler till branschen

Vi måste få fler kvinnor till byggbranschen. Emma Schewenius, bransch- och föreningsansvarig, berättar om det nystartade kvinnliga nätverket i Bohus Norra Älvsborg.

Publicerad:

Emma Schewenius är bransch- och föreningsansvarig för byggföreningen Bohus Norra Älvsborg.

Varför är ett kvinnligt nätverk viktigt?

En stor utmaning för byggbranschen är kompetensförsörjning. För att få ett hållbart samhällsbyggande i världsklass måste vi locka fler, och därför måste branschen bli mer tillgänglig för kvinnor.

Byggföretagen har flera kvinnliga nätverk runtom i landet men det har inte funnits något här i byggföreningen Bohus Norra Älvsborg – förrän nu. Det blir en viktig mötesplats för kvinnor i branschen som kan utbyta erfarenheter och diskutera branschfrågor. Vi kan också nå ut till fler kvinnor och på så sätt locka fler till att jobba med bygg. Vi vill se en framtid där alla har en självklar plats i bygg- och anläggningsbranschen.

Vill du också gå med i Bohus Norra Älvsborgs kvinnliga nätverk? Kontakta Emma.