Långt kvar till regeringens jämställdhetsmål för byggbranschen | Byggföretagen

Långt kvar till regeringens jämställdhetsmål för byggbranschen

Antalet sökande till bygg- och anläggningsprogrammet läsåret 2021/22 minskade jämfört med förra året. Och det är långt till regeringens jämställdhetsmål för byggbranschen. Det visar Skolverkets officiella statistik över hur elever sökte till höstens gymnasieskola. Statistiken baseras på den slutliga antagningen bland samtliga sökande den 1 juli.

Publicerad:

– Det är oroande att färre sökt bygg- och anläggningsprogrammet. Vi måste bli fler som bygger om vi ska kunna rusta Sverige för 11 miljoner invånare och klara av att genomföra den nödvändiga klimatsomställningen, säger Elin Kebert, kompetensförsörjningsexpert på Byggföretagen.

Läsåret 2020/2021 sökte 6 140 personer bygg- och anläggningsprogrammet. I år minskade den siffran till 6 060. Minskningen var större bland killar än tjejer, 10 % jämfört med 3%. Sammantaget visar dock Skolverkets statistik att andelen tjejer som sökt bygg- och anläggningsprogrammet ligger kvar på 13%. Det innebär att det är långt till regeringens jämställdhetsmål att 25% av de nyanställda i branschen ska vara kvinnor.

– Ska vi få fler tjejer att söka sig till byggbranschen krävs att regeringen ger Skolverket i uppdrag att se över utbildningarna så att de välkomnar både män och kvinnor, säger Elin Kebert.

För att fler ska söka sig till bygg- och anläggningsprogrammet vill Byggföretagen se en modernisering av programmet med ett innehåll som bättre speglar branschen idag och fångar ungas intresse för samhällsbyggande. Vidare bör högskolebehörighet inklusive matematik ingå för att den som går ett yrkesprogram får bättre möjligheter till att gå fortbildning senare i livet eller läsa vidare om den vill.

– Den viktigaste framtida åtgärden är att bygga ut vuxenutbildning mot yrken – yrkesvux. Sedan 2011 har allt fler unga valt att läsa teoretiska program på gymnasiet, med få eller små möjligheter att ändra sig och läsa bygg efter gymnasiet. Det gör att det val du gör vid 14 års ålder påverkar dina framtida chanser på arbetsmarknaden. Så kan det inte vara. Även den som läst teoretiskt program måste få chans att kliva in i vår bransch, säger Elin Kebert.

– Byggföretagen har tillsammans med Byggnads, Seko, Måleriföretagen, Plåt & Ventföretagen och Glasbranschföreningen lämnat fyra konkreta förslag till regeringen om hur gymnasie- och vuxenutbildning bör dimensioneras. Det är bara att gå från ord till handling, säger Elin Kebert, kompetensförsörjningsexpert på Byggföretagen.