Mångfald gör oss på Brixly starkare! | Byggföretagen

Mångfald gör oss på Brixly starkare!

Vi är alla olika och det är vår styrka. Detta genomsyrar hela Brixlys verksamhet och man arbetar aktivt med mångfald och inkludering på flera sätt. Markus Brink, vd, berättar…

Publicerad:

Hur jobbar ni med mångfald och inkludering?

Vi är ett värderingstyrt företag och i våra värderingar är vi tydliga – alla är lika värda. Vi jobbar exempelvis med projektet Lärande Bygg som är ett utbildningsprogram för personer med utländsk bakgrund, men också för andra som står långt från arbete. Tack vare projektet har vi fått flera nya kollegor, både manliga och kvinnliga, vilket vi är otroligt stolta över.

Varför är det viktigt att som företag jobba med detta?

Vi blir bättre och starkare. Om vi skulle rekrytera endast en del av befolkningen går vi miste om mycket kompetens och styrkor. Det är både en överlevnadsfråga och en konkurrensfråga. Vi på Brixly vill göra skillnad i samhället.

Hur kan vi skapa en arbetsplats som inkluderar alla?

Det gäller att lyssna in och ha förståelse. Initialt i vårt projekt Lärande Bygg stötte vi på olika utmaningar, det kunde exempelvis handla om rädsla för förändring och olikheter. Vi samlade då laget och pratade om det öppet, med högt i tak. Vi kunde därefter se förändringen i teamet. Vi kunde hjälpa en medmänniska och samhället samtidigt som vi berikade vårt team med olika erfarenheter och kompetenser. Då uppstod en otrolig stolthet i hela företaget.

Vill ditt företag, precis som Brixly, jobba aktivt med mångfald och inkludering? Har ni dessutom behov av rekrytering? Missa inte Opportunity Day den 8/11, där Byggföretagen är partner. Anmäl dig på opportunityday.se.