Plötslig händer det – 30% tjejer! | Byggföretagen

Plötslig händer det – 30% tjejer!

För två år sedan började plötsligt betydligt fler tjejer söka Bygg- och anläggningsprogrammet på Mora gymnasium och sedan dess har klasserna 30% tjejer.

Publicerad:

Trenden startade 2019 då söktrycket från tjejer ökade med 20% jämfört med läsåret innan. Anders Andersson, APL & Lärlingssamordnare Byggprogrammet Mora Gymnasium, berättar om vad han tror är anledningen till det.

– Det ligger säkert en kombination av bidragande orsaker bakom trenden, men under läsåret 2019-20 hade vi en inspirerande kvinnlig bygglärare, som presenterade och representerade programmet då vi hade öppet hus. Det startade troligtvis igång något. Tjejer inspireras av kvinnliga förebilder.

Det faktum att fler tjejer började på BA-programmet tror Anders gav ringar på vattnet; om fler tjejer påbörjar och gillar utbildningen så ökar söktrycket från tjejer per automatik.

– Om vi fortsätter att öppna dörrar och ger tjejer möjligheter, som många kanske inte trodde fanns, så ger det effekt, säger Anders.

Söktrycket till Bygg- och anläggningsprogrammet på Mora gymnasium har även ökat generellt de senaste tre åren. Inför läsåret 2021/22 hade de nästan 50 förstahandssökande till 36 platser.

– Det är en glädjande trend vi ser på Bygg- och anläggningsprogrammet i Mora, och som vi vill ska hålla i sig. Kompetensbrist är en av våra medlemsföretags största utmaningar och om vi ska attrahera fler till byggbranschen måste alla känna sig lika välkomna, både på yrkesutbildningarna och arbetsplatserna, säger Eva Thor, Bransch- och föreningsansvarig för Byggföretagen i Dalarna.

Anders Andersson, APL & Lärlingssamordnare Byggprogrammet, Mora Gymnasium