Veckan som ska locka fler till yrkesutbildningar | Byggföretagen

Veckan som ska locka fler till yrkes­utbildningar

2021 markerar startskottet för Yrkesutbildningsveckan, som årligen kommer äga rum vecka 42.

Publicerad:

Syftet med initiativet Yrkesveckan är att sprida kunskap och intresse för yrkesutbildningarna inför gymnasievalet. Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, är vice ordförande i World Skills Sweden, som arrangerar Yrkesutbildningsveckan.

– En yrkesutbildning ger en trygg och stabil start på arbetslivet och goda möjligheter att utbilda sig vidare, för den som vill det. Tanken med yrkesutbildningsveckan är att fler ska förstå vilket bra och smart val det faktiskt är, säger Catharina.

Byggbranschen är i stort behov av skickliga yrkesarbetare och Byggföretagen arbetar därför för en större mångfald, där alla känner sig välkomna.

– Om vi ska lösa klimatutmaningarna och bygga mer hållbart för framtida generationer så behöver vi attrahera fler unga och en större mångfald. Den som väljer bygg är med och bidrar till branschens omställning, säger Catharina.

Läs mer om Yrkesutbildningsveckan och se gärna v 42 som ett tillfälle att tipsa fler om byggbranschens yrkesutbildningar. Använd: #yrkesutbildningsveckan