Byggföretagen kommenterar regeringsbildningen | Byggföretagen

Bygg­företagen kommenterar regeringsbildningen

Byggföretagen gratulerar Magdalena Andersson till att ha blivit godkänd som statsminister av riksdagen. Däremot har en svag regering begränsade möjligheter att driva igenom reformer som krävs för att rusta Sverige för en växande befolkning.

Publicerad:

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

– Cementkrisen, den ineffektiva strandskyddsreformen och behovet av ökad kapacitet på järnvägen är några exempel på frågor som förklarar varför det är hög tid att skapa ett samhällsbyggnadsdepartement. Det krävs ett helhetsgrepp som samordnar och belyser olika aspekter av tillståndsgivning, lagstiftning och politiska målkonflikter på ett bättre sätt än i dag, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Nya ministrar

Nya ministrar i regeringen är bland annat LO:s tidigare ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister, och den tidigare europaparlamentarikern Johan Danielsson, som tar över posten som bostadsminister. Danielsson blir den sjätte bostadsministern på sju år.

– Många skiften på ministerposten hindrar det mer långsiktiga arbetet med den viktiga bostadsfrågan. Å andra sidan har bostadsministern historiskt inte haft så stora möjligheter att reformera bostadsmarknaden eftersom budget- och lagstiftningsarbetet ligger hos andra ministrar. Den större frågan är hur bostadsministern förmår koppla sin portfölj till det bredare samhällsbyggnadsperspektivet som människors förmåga att köpa en bostad och byggbranschens långsiktiga försörjning av råvaror och elektricitet, säger Tanja Rasmusson.

Här är några av Byggföretagens prioriterade näringspolitiska frågor:

  • Ökat fokus på Sveriges konkurrenskraft

En genomtänkt industripolitik innebär inte att göra den gröna omställningen mer beroende av råvaror från länder som varken respekterar mänskliga rättigheter eller uppsatta miljömål.

  • Ökad förutsägbarhet i tillståndsgivningen

Miljölagstiftningen behöver omformas så att långsiktig industriell utveckling underlättas. Sverige ska ha fortsatt stränga miljökrav men handläggningstiderna måste bli kortare och förutsebarheten i tillämpningen öka.

  • Ökad kapacitet på järnvägen

Infrastruktursatsningar måste under en period växa högre än Sveriges BNP. Den statliga budgeten bör kompletteras med alternativa finansieringsformer för att möjliggöra ett betraktningssätt där anslagsfinansiering täcker underhåll.

  • Ökat bostadsbyggande

Rulla tillbaka kreditrestriktionerna. Bolånetak, flera amorteringskrav och skärpta kvar att leva på kalkyler har lett till minskad efterfråga och påverkat nybyggnationen av bostäder negativt. 

  • Ökade satsningar på kompetensförsörjning

Bygg- och anläggningsbranschen har en unik möjlighet att vara den bransch som leder återstarten av Sverige efter pandemin. Därför måste utbildningsplatserna på b la bygg- och anläggningsprogrammet på ett bättre sätt än i dag spegla arbetsmarknadens behov.