Byggföretagen och Byggnads inrättar åtgärdskommission | Byggföretagen

Bygg­företagen och Byggnads inrättar åtgärdskommission

Byggföretagen och Byggnads har enats om att inrätta en gemensam åtgärdskommission för att bekämpa arbetslivskriminaliteten i byggbranschen. Kommissionens uppgift blir bland annat att ta fram en åtgärdsplan för hur kontrollerna av att lagar och avtal följs ska bli fler och mer effektiv.

Publicerad:

– Det är vårt ansvar som parter att gå i bräschen för arbetet att städa upp i byggbranschen. Nu måste vi gå från ord till handling. Att kontrollerna måste bli fler och effektivare är tydligt, både från myndigheternas och parternas sida, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

– Den svenska modellen bygger på att parterna tar ett stort ansvar för att kontrollera att lagar och avtal följs. Detta ansvar tar vi varje dag. Men det räcker inte. Tillsammans måste vi göra ännu mer. Utan nolltolerans mot fusk och kriminalitet blir konsekvensen problem med kompetensförsörjning, rekrytering och arbetsmiljö. Vi vill fortsätta att verka för en bransch som i stället är attraktiv, sund och säker, säger Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen.

Det senaste decenniet har arbetslivskriminaliteten i byggbranschen blivit både mer utbredd och mer internationellt organiserad. En granskning från det branschgemensamma initiativet Byggmarknadskommissionen visar på en omfattande kriminalitet. I de värsta avarterna talar vi om ren jobbtrafficking och ett cyniskt utnyttjande av människor.

Gemensamt för de flesta analyser är att dagens kontrollsystem inte är tillräckliga för att förhindra kriminella aktörer från att etablera sig på svensk arbetsmarknad. Därför har Byggnads och Byggföretagen enats om en gemensam åtgärdskommission med syfte att ta fram en åtgärdsplan för hur kontrollerna kan skärpas och arbetslivskriminalitet och osund konkurrens ska motverkas.

Om åtgärdskommissionens uppdrag

 • Kommissionen ska:
  – ta fram en åtgärdsplan för hur kontrollerna av att lagar och avtal
  följs blir fler, effektivare och hur det ska finansieras,
  – formulera gemensamma krav gentemot politiken och dess beslutsfattare,
 • kommissionen ska ledas av en oberoende samtalsledare,
 • arbetet ska påbörjas senast den 1 december 2021 och vara klart senast
  den 30 juni 2022. 

Byggföretagen och Byggnads har sedan tidigare samarbetat för att skapa en sundare byggbransch, exempelvis genom Byggmarknadskommissionen och projektet Sund konkurrens och schyssta byggen, som bland annat genomfört seminarier och tagit fram utbildningar för att få mer ordning och reda i byggbranschen.

Ta del av avsiktsförklaringen