Därför tas investeringsstödet bort i Sveriges nya statsbudget | Byggföretagen

Därför tas investeringsstödet bort i Sveriges nya statsbudget

Riksdagen har antagit Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas gemensamma budget. Det innebär att investeringsstödet för hyresrätter tas bort från årsskiftet.

Publicerad:

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen

Enligt den antagna budgeten ska redan ingångna avtal fullföljas. Medel anslås för att projekt som beviljats stöd före årsskiftet 31 december 2021 ska erhålla beviljad ersättning när projektet är klart.

– Den som beviljats stöd kommer att få det. Men att stödet fasas ut är välkommet. Den här typen av subventioner stör marknaden och skapar osäkerhet. Bygg- och anläggningsbranschen behöver långsiktiga villkor som ger bättre förutsättningar för en hög och jämn byggtakt, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Begränsad träffsäkerhet

Investeringsstödet har i relativt låg utsträckning träffat de kommuner och hushåll som är i störst behov av samhällets insatser. Det har inte gått att hitta något stöd för att ensamboende som flyttar in i en subventionerad lägenhet har lägre inkomst än den som flyttar in i reguljär nyproduktion.

– Byggföretagens utvärderingar visar att stödet inte varit utformat för att vare sig underlätta inträdet på bostadsmarknaden för personer i en socialt utsatt situation – eller för att göra det enklare för människor att flytta till jobb och studier genom att bygga fler bostäder på bristorter, säger Anna Broman.

Krävs andra reformer för att öka byggnationen

Det byggdes ungefär lika många hyresrätter 2020 som 2017 – drygt 26 000 jämfört med 28 000. Däremot har byggnationen av bostadsrätter minskat kraftigt – från cirka 25 000 till 15 000 påbörjade lägenheter.

– Investeringsstödet bidrog till att dämpa fallet i bostadsbyggandet 2017 som främst berodde på skärpta kreditrestriktioner. Men vill man öka byggtakten ännu mer krävs t ex ökad tillgång på byggbar mark och att det skärpta amorteringskravet avskaffas, säger Anna Broman.

Läs mer: ”Regeringens byggstöd är ett misslyckande”