Den gröna omställningen kräver snabbare tillståndsprocesser | Byggföretagen

Den gröna omställningen kräver snabbare tillståndsprocesser

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd talade under onsdagen vid Logistikdag Norr i Luleå på temat ”Ge oss tillstånd att bygga Sverige hållbart”

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd på Logistikdag Norr

Catharina Elmsäter-Svärd poängterade att satsningar på infrastruktur är en motor för bostadsbyggande och den hållbara omställningen. Därför måste planeringen vara gränsöverskridande – över kommuner, regioner och länder.

– Infrastruktur, bostäder och elförsörjning hänger ihop. Ökad hållbarhet kräver ökad elektrifiering. Tillståndsprövningen kan i dag ta över tio år vilket är för långsamt, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Norra Sverige leder omställningen

Norra Sverige är världsledande i omställningen till grön industri. Fram till 2040 ska 1070 miljarder kronor investeras. Erik Ranängen, bransch- och föreningsansvarig i Norrbotten, lyfter bland annat fram Northvolt, H2 Green Steel och Hybrits satsningar. Därtill kommer investeringar i Norrbotniabanan och Luleå hamn.

– Vi har ett mycket stort behov av arbetskraft. Regeringens samordnare för samhällsomställning i Norrbotten och Västerbotten bedömer att vår befolkning kommer att öka med 100 000 de närmaste 20 åren. Bostäder en bristvara – vi behöver fördubbla byggtakten under en lång tid framåt, säger Erik Ranängen.

Logistikdag Norr är ett årligt återkommande arrangemang som anordnas av Norrbottens Handelskammare, Byggföretagen samt Botniska korridoren.

Här kan du läsa mer.