Husbygget med 100% kvinnor | Byggföretagen

Husbygget med 100% kvinnor

Byggföretaget ByggPartner är stolt entreprenör till det unika projektet Villazero, Sveriges första koldioxidneutrala småhus, som byggs av ett bygglag med bara kvinnor. Syftet är dels att vara en föregångare inom koldioxidneutralt byggande, dels att lyfta kvinnliga förebilder i byggbranschen.

Publicerad:

Bakre raden från vänster: Elsa Norberg, Amanda Broberg, Hanna Erks, Ina Örtengren, Weronica Sundmark Främre raden: Sofie Törnblom, Emma Eriksdotter. Foto: Daniel Elfving

Hur kommer det sig att ByggPartner är engagerade i småhusprojektet Byggzero?

– Byggpartner fick uppdraget att sätta ihop ett kvinnligt arbetslag till Villazero. Vanligtvis bygger vi större projekt, men den här villan är inte som andra. Villazero förenar två av byggbranschens absolut viktigaste frågor – hållbarhet och jämställdhet. Givetvis ställer vi oss bakom en sådan satsning. Vi är stolta över att våra kvinnliga hantverkare fungerar som goda förebilder i byggbranschen, säger Johan Karlsson, entreprenadchef för ByggPartner.

Villazero, som hade byggstart sommaren 2021, är ett småhus som byggs på en för ändamålet inköpt tomt i Borlänge. Huset ska bli helt koldioxidneutralt och certifieras enligt Svanen och NollCo2. De tre initiativtagarna till Villazero är Fiskarhedenvillan, Structor Byggteknik Dalarna och Mondo arkitekter. I samverkansprojektet bidrar även Dalarnas kvinnliga nätverk ”Women Building Sweden”, Dalarnas Försäkringsbolag och Byggdialog Dalarna.


Förstudie för en jämställd och innovativ byggbransch

Sedan september 2021 pågår även en förstudie där det kvinnliga bygglaget på Byggzero följs i tre månader. Syftet är att lyfta och belysa kvinnors roll och betydelse i byggbranschen, och visa hur det kan bidra till en mer innovativ och jämställd byggsektor. Förstudien syftar vidare till att studera kvinnliga strukturer och normer inom prioriterade områden som: arbetsmiljö, arbetssätt, innovation, kvalité och effektivitet. Bakom studien står Byggpartner i Borlänge tillsammans med nätverket Women Building Sweden och Byggdialog Dalarna. Studien genomförs av Monica Rönnlund, Evidera AB tillsammans med Annika Vänje, universitetsdoktor i arbetsvetenskap på Högskolan Dalarna och finansieras av SBUF (Svenska Byggbranschens utvecklingsfond). Resultatet, som presenteras i februari, ska ligga till grund för en ansökan om vidare forskningsmedel.

– Om vi ska uppnå en ökad jämställdhet i byggbranschen måste vi ha goda förebilder, och attrahera fler kvinnor att söka byggprogrammen, både på gymnasiet och inom högre utbildning. Jag är övertygad om att ökad jämställdhet kommer bidra till att vi ser byggproduktionen ur ett bredare perspektiv och att vi får en säkrare arbetsmiljö i branschen, säger Ann-Louise Holmbom, HR-chef på ByggPartner.

Se Youtube filmen om Framtidens boende – Villazero, ett bygglag med bara kvinnor – ett samverkansprojekt som utmanar byggbranschen att bygga hållbart och jämställt.