Snart införs ny säkrare kortstandard för ID06 | Byggföretagen

Snart införs ny säkrare kortstandard för ID06

Inom kort tar ID06 nästa steg i att successivt tillämpa den nya kortstandard som 2018 fastställdes för ID06-kortet. De nya korten möjliggör att på sikt använda biometrisk avläsning, vilket skulle öka säkerheten markant.

Publicerad:

– Med den nya kortstandarden blir det betydligt svårare för alla oseriösa aktörer att verka i byggbranschen. För alla oss som värnar en sund konkurrens är det mycket välkommet, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen.

För mer information om nya kortstandarden gå till Kort – ID06 och för mer information om tekniken i ID06-kort gå till Tekniken i ID06-kortet – ID06

För frågor och svar kopplat till ID06 systemet gå till Kundtjänst – ID06Frågor och svar

Från när börjar den nya standarden införas?
Prognosen är att de ackrediterade kortleverantörerna från november/december kommer börja erbjuda de nya säkrare korten.


Gäller inte längre de gamla korten?
Alla nuvarande ID06-kort kommer fortsätta fungera som vanligt så länge de är giltiga. Det är bara nya kort som kommer att vara baserad på den nya standarden.


Kan man använda samma utrusning för de nya korten?
De nya korten kräver utrustning som kan läsa personuppgifter från kortet enligt den nya standarden. Hör efter med din ackrediterade leverantör av utrustning om ni är osäkra vad som gäller hos just för er. Alla ackrediterade leverantörer har meddelat ID06 att de har utrustning som kan läsa den nya standarden.


Kommer de nya ID06-korten att fungera för lokala system?
Ja, använder ni ID06-kort för andra ändamål, såsom lokala system, kommer de nya korten att fungera. Så utrustning kopplat till egna, lokala system berörs alltså inte.


Vad gör man om man får nya kort, och behöver ny utrustning, men inte hinner säkra den före årsskiftet?
Om ni mot förmodan inte hinner säkra all relevant utrustning före årsskiftet så kommer Kundtjänst ID06 via hemsidan (id06.se) inom kort informera om hur detta bör hanteras.


När kommer biometrisk avläsning att införas?
Det finns fortfarande juridiska frågetecken kring frågan, men målsättning är att möjliggöra biometrisk identifiering inom ID06-systemet under andra halvan av 2022.


Vad är ID06?
ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 lanserades av Byggföretagen år 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Idag bedrivs verksamheten som ett fristående, icke vinstutdelande bolag och ägs gemensamt av följande organisationer: Byggföretagen, Byggherrarna, Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta, Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen, Glasbranschföreningen, Transportföretagen och Måleriföretagen.Bakgrund

ID06 är en viktig branschstandard som Byggföretagen tillsammans med övriga arbetsgivarorganisationer inom Bygg & Installationssektorn gemensamt fastställt som ett viktigt verktyg att bekämpa svartarbete och värna om sund konkurrens.

Arbetet pågår ständigt att säkerställa att teknik, system inom den gemensamma branschstandarden utvecklas för att uppnå så hög säkerhets- och tillitsnivå som branschen kräver.

För ca tre år sedan kommunicerades att en ny kortstandard inom ID06-systemet skulle införas från 1/1-2022 för att just höja säkerhets- och tillitsnivån ytterligare.

Den nya kortstandarden baseras på en beprövad, säker världsstandard benämnd PIV. PIV stöds av Microsoft, Linux, Android och iOS. Detta innebär att nuvarande standard baserad på Mifare emulering kommer att lämnas avseende läsning av företags- och individinformation från kortet.

Med den nya kortstandarden som bas arbetar nu ID06 vidare med nästa steg – införa biometri. Frågan är juridiskt komplicerad och känslig. Den första fasen är redan påbörjad, dialog med myndighet och arbetsmarknadens parter pågår. När alla juridiska utmaningar kring biometrin är hanterade, kan den mer tekniska fasen genomföras.