Starkt bostadsbyggande i flera regioner - så mycket ökar din region | Byggföretagen

Starkt bostadsbyggande i flera regioner – så mycket ökar din region

Bostadsbyggandet ökar under 2021. Den starka konjunkturen bekräftas av Byggföretagens regionala sammanställning.

Publicerad:

Emil Flodin, analytiker, Byggföretagen.

– Det är detta uppsving i bostadsbyggandet som nu riskeras till följd av cementkrisen. Hur många av Sveriges kommuner har t ex beredskap för råvarubrist i planerade projekt? säger Emil Flodin, ansvarig analytiker på Byggföretagen.

Regioner i urval

  • Bostadsbyggandet i Stockholm ökar under 2021. Enligt Byggföretagens regionala prognos växer investeringsvolymen med 8 procent från 76,2 Mdkr 2020 till 82,3 Mdkr under innevarande år.
  • Bostadsbyggandet i Göteborgs-regionen ökar under 2021. Enligt Byggföretagens regionala prognos växer investeringsvolymen med 5 procent från 34,2 Mdkr 2020 till 35,9 Mdkr under innevarande år.
  • Bostadsbyggandet i Malmö-regionen ökar under 2021. Enligt Byggföretagens regionala prognos växer investeringsvolymen med 21 procent från 20,2 Mdkr 2020 till 24,5 Mdkr under innevarande år.
  • Bostadsbyggandet i Uppsala ökar under 2021. Enligt Byggföretagens regionala prognos växer investeringsvolymen med 14 procent från 13,1 Mdkr 2020 till 14,9 Mdkr under innevarande år.
  • Bostadsbyggandet i Jönköping ökar under 2021. Enligt Byggföretagens regionala prognos växer investeringsvolymen med 22 procent från 5,8 Mdkr 2020 till 7,1 Mdkr under innevarande år.
  • Bostadsbyggandet i Kronoberg ökar under 2021. Enligt Byggföretagens regionala prognos växer investeringsvolymen med 15 procent från 3,9 Mdkr 2020 till 4,5 Mdkr under innevarande år.
  • Bostadsbyggandet i Västerbotten ökar under 2021. Enligt Byggföretagens regionala prognos växer investeringsvolymen med 18 procent från 5,6 Mdkr 2020 till 6,6 Mdkr under innevarande år.
  • Bostadsbyggandet i Gävleborg ökar under 2021. Enligt Byggföretagens regionala prognos växer investeringsvolymen med 14 procent från 3,6 Mdkr 2020 till 4,1 Mdkr under innevarande år.

Totalt prognosticerar Byggföretagen att 65 500 nya bostäder i flerbostads- och småhus påbörjas i Sverige under 2021. Prognosen för 2022 är tills vidare uppskjuten som en konsekvens av osäkerheten som råder kring Cementas kalkbrytning i Slite.

Här kan du ta del av Byggföretagens regionala prognoser