Tre tips för ett inkluderande ledarskap | Byggföretagen

Tre tips för ett inkluderande ledarskap

Hur välkomnar vi fler kvinnor till branschen, och hur skapar vi en inkluderande arbetsplats? Liselott, regionchef på Peab, berättar sina tips för ett inkluderande ledarskap.

Publicerad:

Liselott Bergkvist, regionchef på Peab, har jobbat i byggbranschen sedan 80-talet och blev i december förra året utsedd till Årets Byggchef 2020. För henne är en inkluderande arbetsplats avgörande för branschens framtid.

”Hela branschen är i stort behov av kompetens. Om vi ska bli fler kan vi inte exkludera när vi rekryterar.”

Hur ska vi locka fler kvinnor till branschen?

Vi måste skapa intresse och inspirera – lyfta fram kvinnliga förebilder och visa på alla möjligheter i branschen. Det ska vara lika självklart för en kvinna att vilja jobba med bygg. Vi behöver också fortsätta jobba med förutsättningar som arbetskläder för kvinnor och anpassade omklädningsrum.

Hur kan man som ledare arbeta för att inkludera och välkomna alla?

Våga bredda rekryteringen och ta in olika människor. Det är också viktigt att se sina medarbetare och vara närvarande. Att man kommunicerar på ett bra sätt så alla känner sig delaktiga. Men framförallt föregå med gott exempel. Om jag som ledare är öppen och välkomnande så kan jag sprida detta vidare. Det gäller att få den goda känslan att genomsyra hela organisationen.


Liselott om hur du som ledare kan arbeta för att inkludera:

  • Förändring måste ske uppifrån. Det är viktigt att man som ledare föregår med gott exempel och att det genomsyrar hela organisationen.
  • Väl fungerande kommunikation. Se till att nå ut och få medarbetare att känna sig sedda. Var inte rädd för att ta tag i svåra frågor och situationer direkt när de sker.
  • Skapa riktlinjer. Tydliga mål och information om arbetet med jämställdhet och inkludering behöver finnas nedskrivet. Men lika viktigt är att det aktivt kommuniceras ut, så ingen tveksamhet råder om vad som gäller.