Återvinningsindustriernas pris till Centrum för cirkulärt byggande | Byggföretagen

Återvinningsindustriernas pris till Centrum för cirkulärt byggande

Centrum för Cirkulärt Byggande, #ccbuild, har tilldelats Återvinningsindustriernas pris för Årets Cirkulära Initiativ.

Publicerad:

Glada vinnare på Återvinningsgalan.

– Det är mycket hedrande att få en sådan utmärkelse och visar vikten av långsiktig samverkan för resurseffektivisering och cirkulär hållbarhet. Vi är nu över 70 deltagare i projektet och fler tillkommer hela tiden, säger Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

Marianne Hedberg lyfter särskilt fram projektledaren Carina Loh Lindholm, IVL, för hennes strukturerade och kreativa arbete genom hela projektet.

– Känner mig också stolt över att Byggföretagen redan för över fem år sedan insåg vikten av att arbeta för återbruk, effektiv användning av resurser och minskad klimatpåverkan. Kunskapsbasen och verktygen som nu finns på projektets plattform är utmärkt stöd för företag som vill ställa om och vidga sitt hållbara erbjudande till kund, säger Marianne Hedberg.

Här kan du läsa mer om Centrum för cirkulärt byggande

Här kan du läsa mer om Återvinningsgalan