Byggföretagen kan vinna arbetsmiljöpris | Byggföretagen

Bygg­företagen kan vinna arbetsmiljöpris

Byggföretagens arbetsmiljörådgivare är nominerade till Håll Nollans Arbetsmiljöpris 2022. ”Det känns jättebra!” kommenterar Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Publicerad:

Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare, Byggföretagen.

– Våra arbetsmiljörådgivare har under många år jobbat för att stödja våra medlemsföretag i deras arbetsmiljöarbete, och när företagen tillfrågas så framgår det att arbetet är uppskattat. Nu när rådgivarnas arbete nominerats till Håll Nollans Arbetsmiljöpris, så känns det jätteroligt och som ett kvitto på att de gör nytta, säger Berndt Jonsson.

Under de senaste åtta åren har Byggföretagens sex särskilda regionala arbetsmiljörådgivare genomfört tusentals besök med rådgivning och andra åtgärder för att stärka våra medlemsföretag och branschen i arbetet med att utveckla arbetsmiljön.

– Vi hoppas såklart att Byggföretagens arbete bidrar till att den arbetsrelaterade ohälsan i branschens fortsätter att minska. Rådgivningen är grunden i vårt arbete för att alla i branschen ska ha ett hållbart arbetsliv i en skadefri arbetsmiljö, som gör det möjligt att arbeta ett helt arbetsliv och må fysiskt och psykiskt bra vid pension, säger Berndt Jonsson.

Håll Nollans Arbetsmiljöpris uppmärksammar team som gör skillnad gällande de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i bygg- och anläggningsbranschen – att alla ska komma hem friska och oskadda från våra arbetsplatser. Utifrån nomineringarna kommer tre finalister att väljas ut och presenteras för Håll Nollans jury.


Motivering till nomineringen

”Jag har flera gånger fått stöd inom arbetsmiljöfrågor när vi vänt oss till dom för att hitta best practice lösningar inom Montage, samt för att lotsat lotsa våra UE för arbetsmiljörådgivning till Byggföretagen då de saknat egna resurser. Byggföretagen har inom regionerna anställda arbetsmiljörådgivare för att stödja företagen inom arbetsmiljöfrågor. De är främst till för mindre arbetsgivare men fungerar som samordnande funktion inom regioner där de anordnar nätverksträffar för arbetsgivare inom förebyggande arbete så som riskbruk, vibrationer och kvartsdamm.

Strängbetong har tidigare medverkat inom nätverksträffar för att prata kring montage relaterade frågor och branschförbättringar. Arbetsmiljörådgivarna är ett sätt som fler branscher kan ta efter och dra lärdom av. Jag är övertygad om att denna typ av förebyggande arbetsmiljöarbete ute på arbetsplatserna med nätverksbyggande och samverkan mellan företagen i form av praktiskt stöd och bollplank skapar förbättringar inom byggbranschen.