Byggföretagens jul- och nyårskarameller | Byggföretagen

Bygg­företagens jul- och nyårskarameller

Byggföretagens profiler sammanfattar året som gick och spanar inför året som kommer. God jul och gott nytt år!

Publicerad:

Hur var byggåret 2021 och vad ser du mest framemot 2022?

Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar´n i Skåne och ordförande i Byggföretagen.

”Under 2021 hände mycket spännande och utmanande för oss i branschen! Vi införde krav på Safe Construction Training, kämpade på med materialbristen, jobbade med kompetensförsörjningen och den sunda konkurrensen, och slapp uppsagda avtal. LAS-paketet breddades och vi förstod hur viktiga miljötillstånden är för en rejäl klimatomställning.

2022 är året då tillståndsprocesserna får en rejäl förändring. Vi får på allvar de politiska verktygen för att kunna verka för en sund bygg- och anläggningsbransch och ökar takten i klimatarbetet.”

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

”Det byggdes väldigt mycket under 2021 – trots pandemin. Men beslutet att avvisa Cementas tillstånd att bryta kalk i Slite på Gotland stressade branschen rejält. Vi var nära ett akut byggstopp!

2022 är ett valår efter en redan turbulent regeringstid. Byggföretagen hoppas på reformer för b la effektivare tillståndsprocesser, tryggare elförsörjning och en bra fastställd infrastrukturplan.

Vi behöver bygga och rusta Sverige för att få till vår klimatomställning.”

Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen.

”2021 var året som inleddes med nya kollektivavtal efter mycket lång tids förhandlade under pandemin.

Framförallt innebar året att våra medlemsföretag ska få börja tillämpa dessa regler i praktiken. Det är roligt att kunna konstatera att många företag är positivt överraskade av förändringarna. Nya timgränser och nytt yrkesutbildningsavtal har inneburit lättnader under ett tungt år med fortsatt smittspridning.

Vi har även genomfört förhandlingar som betecknas som historiska och som rör förändringar i pensionssystemen och i lagen om anställningsskydd, LAS. Båda är i princip färdiga och ska förverkligas politiskt under 2022.”

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

”2021 visade vilken fantastisk potential som finns inom bygg- och anläggningsbranschen även när tiderna är tuffa: Vi skapar jobb, bidrar till tillväxten och är en viktig del av både samhällsbygget och klimatomställningen.

Byggföretagen tog fram en ny offensiv reformagenda och visade genom sitt engagemang i cementkrisen hur mycket som står på spel för hela Sverige om materialförsörjningen inte fungerar. Tillsammans tog vi ett kliv för en bättre industripolitik.

Inför 2022 hoppas jag att beslutsfattarna ser möjligheterna och att vi tillsammans kan jobba för att bygga Sverige ännu bättre.”

Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare, Byggföretagen.

”Under 2021 blev byggbranschens säkerhetsintroduktion, Safe Construction Training, obligatorisk för alla och till dags dato har 250 000 personer genomfört utbildningen.

Inför 2022 ser vi fram emot att pandemin och dess effekter avklingar – så att vi kan fokusera på en friskare bygg- och anläggningsbransch med fortsatt minskning av arbetsskador.”

Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen.

”2021 tog Byggföretagens medlemmar ytterligare steg i arbetet med att säkra sund konkurrens. SchysstaByggare öppnades som en söktjänst för att hitta byggare med stort B. Vårt gemensamma ID06-system utvecklade nya verktyg för kontroll och uppföljning och vi tog fram vägledningar för sunda affärer till alla målgrupper i och kring vår bransch.

Tillsammans med alla våra samverkansparter stärker vi nu upp arbetet för en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch – ett arbete som nu går in i 2022.”

Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare, Byggföretagen

​”2021 blev året då allt fler kommuner och företag ökade takten i omställningen för att bli klimatneutrala. Att bygga klimatsmart kommer att vara en konkurrensfördel framöver som handlar om både affärsnytta och att vara en god samhällskraft!

Under 2022 kommer omställningen på marknaderna att bli allt vanligare för våra medlemsföretag. Byggföretagen ser framemot att kunna bidra med marknadsöversikter, informera om innovationer och presentera branschens utveckling till regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige som leder den nationella klimatomställningen.”

Från oss alla till er alla: God jul och ett riktigt gott nytt år!