Byggföretagens medlemmar allt nöjdare | Byggföretagen

Bygg­företagens medlemmar allt nöjdare

Nöjdheten bland Byggföretagens medlemsföretag har stärkts ytterligare. Det visar årets medlemsundersökning som genomförts av Ipsos.

Publicerad:

Några skäl till nöjdhet är stöd och råd i förhandlingar och avtal, att Byggföretagen företräder medlemsföretagen på ett bra sätt och driver viktiga frågor och opinion samt ger bra information till medlemsföretagen.

-Det är överlag ett mycket bra resultat, säger Fredrik Borg på Ipsos.

Kollektivavtalet är det främsta skälet för medlemskap för många företag. Tjänstemannaavtalet är det som får högst betyg överlag och det uppfattas som mer modernt än de andra avtalen. Väg- och banavtalet får nästan lika höga betyg som Tjänstemannaavtalet. Byggavtalet får lägst betyg. De som omfattas av detta avtal är mer rädda att göra fel och anser i högre grad att det är svårt att följa och att de löper en risk att få skadeståndskrav om de missar något.

Likt 2020 är två tredjedelar av medlemmarna nöjda med hur Byggföretagen verkar för en säker byggbransch och en bra arbetsmiljö. Endast en mycket liten andel uttrycker missnöje över detta. Två av tre är nöjda med de verktyg som Byggföretagen tillhandahåller för att arbeta med hållbarhetsfrågor, få är missnöjda.

Viktiga frågor som Byggföretagen bör driva i debatten enligt medlemmarna är sund konkurrens/få bort oseriösa företag och svart arbetskraft samt bättre arbetsmiljö och säkerhet.