”Ett speciellt men givande år” | Byggföretagen

”Ett speciellt men givande år”

Anna Lönn Lundbäck, regionchef Byggföretagen i väst, summerar året som gått och blickar framåt mot ett spännande 2022.

Publicerad:

Anna Lönn Lundbäck, regionchef Byggföretagen i väst

– Året 2021 har på många sätt varit speciellt med pandemi och cementkris, men också ett givande år där vi ytterligare stärkt förutsättningarna för våra medlemsföretag att fortsätta ett hållbart samhällsbyggande i världsklass.

Dubbelt så många platser på vuxenutbildningarna

Vi gläder oss åt många fler platser på vuxenutbildningarna inom bygg och anläggning här i väst – ett viktigt steg i rätt riktning för att möta den kompetensbrist branschen står inför.

Slopade särkrav vid upphandling

Hus och bostadsutskottet har arbetat aktivt för förenklade och snabbare processer vid upphandling och under 2021 har Göteborgs stad lyssnat och plockat bort flera av de kommunala särkraven. Detta är mycket positivt och vi ser fram emot en fortsatt god samverkan med staden.

Byggutmaning hjälper byggföretag utveckla hållbarhetsarbetet

Under året har Byggutmaningen engagerat flera av våra medlemsföretag och hjälpt dem utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vårens tema återbruk resulterade i en handbok med tre tips till dig som vill återbruka mera. Höstens tema klimatbudget resulterade även den i en handbok som kommer inom kort – håll utkik!

Skaraborg ökar takten i digitaliseringsresan

Byggbranschdagen i Skaraborg hade temat digitalisering. Baggeboskolan i Tibro lyftes som ett lyckat projekt då skolan ritades i en 3D-miljö innan byggstart. Detta för att upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede och skapa en förutsägbar produktion.

Nytt kvinnligt nätverk ska locka fler till branschen

I Bohus Norra Älvsborg har ett kvinnligt nätverk startats som ger möjlighet för kvinnor i branschen att utbyta erfarenheter och diskutera branschfrågor. En viktig del i arbetet för en välkomnande bygg- och anläggningsbransch.

Vi blickar framåt mot nästa år – vad händer under 2022?

Den 1 januari kommer ett nytt lagkrav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. I februari och mars går årsstämmorna av stapeln. Därtill laddar vi för att erbjuda flera spännande aktiviteter och evenemang under nästa år som vi hoppas kunna genomföra ”som vanligt”.