”Klimatsmart byggande en konkurrensfördel” | Byggföretagen

”Klimatsmart byggande en konkurrensfördel”

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har.

Publicerad:

Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare, Byggföretagen.

Byggföretagen anser att den nya lagen kan komma att förbättra och öka takten på bygg- och anläggningsbranschens miljöarbete.

– Klimatsmart byggande kommer sannolikt vara en konkurrensfördel framöver. Det handlar om både affärsnytta och att vara en god samhällskraft, säger Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare, Byggföretagen.

Det är byggnader som uppförs där bygglov söks efter 1 januari 2022 som berörs av den nya lagen om klimatdeklarationer.

Här hittar du Byggföretagens samlade information om klimatdeklarationer

Läs mer på Boverkets hemsida