”Kvalitet, miljö och arbetsmiljö är väldigt viktiga områden för hela branschen” | Byggföretagen

”Kvalitet, miljö och arbetsmiljö är väldigt viktiga områden för hela branschen”

Linda Dahlin är delägare och ordförande i Betonghåltagning i Göteborg AB. Hon brinner lite extra för KMA-frågor och prisades nyligen för sina insatser inom arbetsmiljö. Linda återkommer till vikten av samarbete och pratar hellre om kollegor än konkurrenter.

Publicerad:

Linda Dahlin, Betonghåltagning i Göteborg

Betonghåltagning i Göteborg AB grundades 1983 när Linda var 5 år gammal. Som liten brukade hon följa med sin pappa ut på olika byggarbetsplatser:

– Jag tyckte det var väldigt spännande att följa med på arbetsplatser och till kontoret. Pappa var min idol och jag var jättestolt över varumärket, minns hon.

Som 22-åring började Linda själv arbeta i familjeföretaget. Idag har Betonghåltagning 19 anställda och erbjuder även rivning och sanering via samarbetspartners. Kundkretsen utgörs av allt från enskilda firmor till stora byggbolag. Omsättningen ligger på drygt 40 miljoner kronor, varav service- och ROT-projekt står för ungefär 70 procent. Sedan 2018 ägs Betonghåltagning av Linda Dahlin, Pether Dahlin och Martin Eliasson. Grundaren Bill Dahlin är fortfarande kvar i företaget men numera som anställd.

Vad ska man tänka på vid ett generationsskifte?
– Den som lämnar måste våga släppa taget, men får gärna vara kvar som mentor och stöd till dem som tar över, säger Linda.

Vilka aktuella utmaningar och möjligheter ser du för ert företag?
– Den största utmaningen är att rekrytera nya medarbetare. Det är tyvärr få elever som väljer inriktning håltagning på gymnasiet. Många vet nog inte ens om att möjligheten finns.

– När det gäller möjligheter vill jag lyfta fram våra samarbeten med andra håltagnings-, sanerings- och rivningsföretag som gör att vi kan ta oss an projekt tillsammans för att tillgodose kundens behov. Ensam är inte stark, brukar jag säga. Goda relationer med leverantörer, kollegor, medarbetare och uppdragsgivare ger återkommande kunder och långsiktigt lönsamma affärer.

Linda arbetar framförallt med HR-frågor, KMA (kvalitet, miljö, arbetsmiljö) och administration. På Betonggalan 2021 tilldelades hon Årets Arbetsmiljöpris. I juryns motivering kan man bland annat läsa:

”För att under flera år arbetat med att upplysa, utbilda och organisera en grund till riskhantering i en bransch med hög riskbild.” Och vidare: ”Hennes arbete kan ge långsiktiga effekter för att minska skador på yrkesarbetare som jobbar med håltagning, sanering och rivning.”

Berätta om ert KMA-arbete!
– Vår övergripande målsättning är att alla ska må bra och hålla i längden. Då gäller det att sätta människan i centrum, ha ordning och reda och jobba smart. Kvalitet, miljö och arbetsmiljö är väldigt viktiga områden för hela branschen så här finns mycket att vinna på samarbete. Jag har engagerat mig i Branschorganisationen för byggnadsberedning ”BFB” (håltagning, rivning, sanering) där vi bland annat diskuterar dessa frågor och tar fram gemensamma rekommendationer etc. Nu ska Betonghåltagning certifieras enligt Byggföretagens nya verksamhetsledningssystem (BKMA), det blir en kvalitetsstämpel både för kunderna och för oss själva.

Fakta
Linda Dahlin, delägare och ordförande i Betonghåltagning i Göteborg AB
Född: 1978
Familj: En son på 9 år
Bor: Göteborg
Intressen: Vara i sommarstugan, träna sonens lag i fotboll, umgås med nära och kära
Läs mer: https://betonghaltagning.se/