”Äntligen klubbar regeringen högskolebehörighet till yrkesprogrammen” | Byggföretagen

”Äntligen klubbar regeringen högskolebehörighet till yrkesprogrammen”

Idag lägger skolminister Lina Axelsson Kihlblom fram ett lagförslag på att högskolebehörighet ska ingå i alla gymnasieutbildningar. Initiativet har drivits på av Byggföretagen tillsammans med fack, arbetsgivarorganisationer och elever sedan 2018. Byggföretagen ser att det är en viktig del i arbetet för att öka söktrycket till yrkesprogrammen, däribland bygg- och anläggningsprogrammet.

Publicerad:

Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

– Äntligen! Elever ska inte behöva välja mellan att läsa högskolebehörighet och viktiga fördjupningskurser inom yrkena. Både svenska och bygg är viktiga kunskaper att ha om du ska kliva in i byggbranschen, säger Elin Kebert, expert på kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Sedan gymnasiereformen 2011, då högskolebehörighet togs bort på yrkesprogrammen, har intresset för yrkesutbildning minskat. Förslaget om att återinföra högskolebehörighet är därför ett viktigt steg i rätt riktning och något som byggsektorn har drivit på under lång tid.

– Det här förslaget borde ha kommit betydligt tidigare. Nu behövs fler reformer för att rädda kompetensförsörjningen inom bygg- och anläggningsbranschen så att vi kan fortsätta bygga Sverige, säger Elin Kebert.

Därför är det viktigt med högskolebehörighet på alla gymnasieprogram:

– Elever vill det – undersökningar visar att elever avråds från att välja yrkesprogram på grund av högskolebehörighet. Bygg- och anläggningsprogrammet upplevs av många elever och föräldrar som ett smalt alternativ. Vi i branschen vet att det inte stämmer då programmet erbjuder 15 yrkesutgångar som kan leda till ett 70-tal yrkesroller. Att alla elever som väljer ett yrkesprogram ska vara garanterade att kunna läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet, om de vill, ökar chansen att elever som vill gå ett yrkesprogrammen får stöd för sitt val.

– Arbetslivet har förändrats – de som kliver in idag vet att de förmodligen kommer byta jobb under sin karriär. De kommer behöva fortbilda sig och fylla på med nya kunskaper för att möta nya arbetsuppgifter och då är det viktigt med en bra grund.

– Bredare möjligheter – även om yrkesprogrammen leder till jobb så är det inte säkert att en 14-15 åring vet exakt vad hen vill jobba med i framtiden. Högskolebehörighet kan leda till att fler vågar prova på byggbranschen.