Bygg­företagen lanserar näringspolitisk reformagenda | Byggföretagen

Bygg­företagen lanserar näringspolitisk reformagenda

Byggföretagen inleder valåret 2022 med att presentera en ny reformagenda. - Det behövs en näringspolitik som på ett vassare sätt än i dag balanserar tillväxt och klimatutmaningar. Sverige förtjänar bättre än bostadsbrist, regelkrångel och osäkra råvaruleveranser, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Publicerad:

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen

Förhoppningen med reformagendan är att få till en samhällsbyggnadskommission bestående av politiker och näringslivet – som tillsammans tittar brett på frågorna.

– Våra medlemsföretag vill både ta samhällsansvar och skapa förutsättningar till bättre affärer. I bästa fall kan en nytillträdd regering eller kommunledning snabbt tillsätta utredningar eller ta initiativ som går i riktningen Byggföretagen pekar ut, säger Tanja Rasmusson.

Byggföretagens reformagenda Så bygger vi Sverige bättre – en offensiv agenda för hela samhällsbygget rymmer 39 policyförslag inom nio olika ämnesområden. Sund konkurrens, behovet av en hög och jämn byggtakt, sänkta trösklar in till bostadsmarknaden, ökad kapacitet på järnvägen och en trygg råvaru- och elförsörjning är några ämnen som tas upp.