Frågor & svar om Byggföretagens näringspolitiska reformagenda | Byggföretagen

Frågor & svar om Bygg­företagens näringspolitiska reformagenda

Hallå där! Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen, som inleder valåret 2022 med att presentera en ny reformagenda.

Publicerad:

Varför har Byggföretagen tagit fram en näringspolitisk reformagenda?

– Det behövs en näringspolitik som på ett vassare sätt än i dag balanserar tillväxt och klimatutmaningar. Sverige förtjänar bättre än bostadsbrist, regelkrångel och osäkra råvaruleveranser. Politiken har begått två fel de senaste decennierna. Dels har man varit rädd för impopulära reformer. Dels har man inte sett hur frågor som hushållens finansiering och skatter påverkar t ex bostadsbyggandet.

Vad är förhoppningen med reformagendan?

Förhoppningen är att få till en samhällsbyggnadskommission bestående av politiker och näringslivet – som tillsammans tittar brett på frågorna. I bästa fall kan en nytillträdd regering eller kommunledning snabbt tillsätta utredningar eller ta initiativ som går i riktningen Byggföretagen pekar ut.

Har inte Byggföretagen ett egenintresse i många av förslagen?

Bygg- och anläggningsbranschen bidrar med nästan 40 miljarder i skatter varje år. Våra medlemsföretag vill både ta samhällsansvar och skapa förutsättningar till bättre affärer. Det finns ingen motsättning.

Byggföretagens reformagenda Så bygger vi Sverige bättre – en offensiv agenda för hela samhällsbygget rymmer 39 policyförslag inom nio olika ämnesområden. Sund konkurrens, behovet av en hög och jämn byggtakt, sänkta trösklar in till bostadsmarknaden, ökad kapacitet på järnvägen och en trygg råvaru- och elförsörjning är några ämnen som tas upp.

Här kan du ta del av hela reformagendan: