Glädjande att regeringen lyssnat på parterna | Byggföretagen

Glädjande att regeringen lyssnat på parterna

Regeringen har nu skickat sitt förslag till ny lagstiftning om trygghet, omställning och anställningsskydd på remiss till Lagrådet. Det är ett viktigt steg för att lagstiftning baserad på parternas överenskommelse ska kunna träda.

Publicerad:

Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen


– Det är glädjande regeringen i sitt lagförslag i allt väsentligt lyssnat på parterna. Vi kan nu med tillförsikt se fram emot bättre möjlighet till kompetensutveckling och bättre anställningsskyddsregler, kommenterar Byggföretagens förhandlingschef Mats Åkerlind.

Ett nytt huvudavtal kan tecknas av parterna när den lagstiftning, de förordningar och de övriga politiska beslut som krävs för att parternas överenskommelse ska bli verklighet har trätt i kraft. Förslaget är att de nya lagarna ska träda i kraft 30 juni 2022, och börja tillämpas 1 oktober samma år.