Höga elpriser oroar bygg- och anläggningsbranschen | Byggföretagen

Höga elpriser oroar bygg- och anläggningsbranschen

Sju av tio företagare inom bygg- och anläggningsbranschen har ett lågt förtroende för Sveriges energiproduktion. Det visar Byggföretagens senaste Byggbarometer. - Många medlemmar uttrycker oro kring ökade driftskostnader, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Publicerad:

Det krävs en snabb utbyggnad av elnäten.

Drygt hälften av företagarna uppger att verksamheten i dag drabbas av ökade elpriser. Men andelen som saknar förtroende för riksdagens och regeringens sätt att hantera energiförsörjningen är betydligt högre än så. Hela 80 procent svarar att man inte litar på politikens förmåga att hantera Sveriges elproduktion.

– Oron och bristen på tillit är förödande när vi verkligen behöver livskraftiga företag som vågar satsa och växa. Sysselsättning, tillväxt och samhällsbygge hänger på det, säger Tanja Rasmusson.

Modernisera elsystemet

Den avgörande frågan är hur vi redan idag kan utveckla och modernisera energisystemet.

– Det handlar om att underlätta för den fossilfria elproduktionen, parallellt med att främja effektivisering, lagring och en snabb utbyggnad av elnäten så att elen når fram till användarna, säger Tanja Rasmusson.

Byggbarometern är en webbundersökning bland Byggföretagens medlemsföretag. Undersökningen genomfördes under vecka 4 och 5. Totalt antal svarande var 667.