Kartlägg företagets klimatutsläpp – så gör du | Byggföretagen

Kartlägg företagets klimatutsläpp – så gör du

Ett viktigt steg mot en klimatneutral bygg- och anläggningssektor är att fler företag börjar mäta sina klimatutsläpp och sätter klimatmål. Byggföretagens vägledning hjälper dig med detta.

Publicerad:

Vägledningen är ett stöd för företag inom samhällsbyggnadssektorn som ska kartlägga sina utsläpp och ta fram klimatmål för sin verksamhet. För de aktörer som anslutit sig till Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn är det dessutom ett mål som ska utföras under 2022.

– Man tittar på hela företagets verksamhet, bland annat transporter, använda material och avfall men även tjänsteresor, säger Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare och ansvarig för färdplansarbetet på Byggföretagen.

Efter genomförd kartläggning sätts klimatmål i linje med kraven på utvald marknad – en del kommuner i Sverige siktar på klimatneutralitet senast 2030 medan den nationella färdplanen för bygg- och anläggningssektorn har mål om klimatneutralitet senast 2045.

– Att mäta är att veta. Om man kartlagt sin klimatpåverkan är det betydligt enklare att identifiera vilka som är de största utsläppskällorna och det blir lättare att sätta upp bra och rimliga klimatmål. Det blir även möjligt att följa upp de uppsatta målen, menar Emil Flodin, analytiker på Byggföretagen.