Minska byggprojektets utsläpp med en klimatbudget | Byggföretagen

Minska byggprojektets utsläpp med en klimatbudget

Vid årsskiftet blev det lagkrav på att beräkna utsläpp från nybyggnadsprojekt. Med en klimatbudget sätts även mål för att minska dem. Nu lanseras guiden som visar hur du går tillväga.

Publicerad:

Byggföretagen har etablerat ett taxonominätverk för berörda inom bygg- och anläggningsbranschen.

Sedan 1 januari är det lagkrav på att klimatberäkna nybyggnadsprojekt genom en klimatdeklaration. I Byggutmaning Klimatbudget, ett samarbete mellan Byggföretagen i väst och Johanneberg Science Park, fick 28 aktörer i byggsektorn under hösten hjälp med att beräkna ett projekts klimatutsläpp och sätta en klimatbudget. Resultatet av utmaningen blev en steg-för-steg-guide.

– Med denna utmaning ville vi sträcka oss lite längre. Genom en klimatbudget beräknar du inte bara projektets utsläpp. Du sätter även mål för projektets klimatpåverkan och håller dig sedan till dessa under projektets gång. På så sätt kartlägger vi inte bara utsläppen utan minskar dem också, säger Peter Selberg, forskningsstrateg på Johanneberg Science Park.

Guiden riktar sig till såväl entreprenör som fastighetsägare och kommunal förvaltning, och vägleder dig genom tre moment för att du ska lyckas med din klimatbudget.

– Detta är ett viktigt verktyg för branschens arbete mot klimatneutralitet. Att bygga med så låg klimatpåverkan som möjligt kommer bli en konkurrensfördel framöver, säger Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare på Byggföretagen.

Ladda ner guiden och börja arbetet med att sätta en klimatbudget.