”Nya samhällsbyggnadsutbildningar har fått stå tillbaka för Data/IT” | Byggföretagen

”Nya samhällsbyggnads­utbildningar har fått stå tillbaka för Data/IT”

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har nu presenterat vilka yrkeshögskoleutbildningar som beviljas medel att starta 2022. I år har utbildningar inom Data/IT prioriterats, vilket fått direkta konsekvenser för bygg- och anläggningsbranschen där det råder stor efterfrågan på yrkeshögskoleutbildade. Inom området samhällsbyggnad och byggteknik, där många av branschens utbildningar ingår, beviljades medel enbart till 50 av de 205 inkomna ansökningarna.

Publicerad:

Elin Kebert, expert på kompetensförsörjning, Byggföretagen.

– Satsningen på bygg- och anläggningsbranschen är alldeles för liten. Sverige har stora behov av bygg- och infrainvesteringar i hela landet. Varje avslagen ansökan riskerar att slå mot framtida byggande. Nu behöver våra politiker ge Yrkeshögskolan de medel den behöver för att fler ska kunna utbilda sig för bygg- och anläggningsbranschen, säger Elin Kebert, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Byggföretagen.

Bland de avslagna utbildningarna återfinns bland annat bygg- och infrastrukturingenjör i Göteborg, byggproduktionsledare i Gällivare samt mätnings- och karttekniker i Stockholm. Det finns dock några nya efterlängtade utbildningar inom samhällsbyggnad, bland annat platschefsutbildningar i Solna respektive Jönköping.

–Yrkeshögskolan ger goda resultat. Den som läser bygg, anläggning och järnväg har goda möjligheter att komma i jobb. Vidare har det varit branschens sätt att få en större mångfald. 32% av de 5594 sökande är kvinnor. YH-utbildningarna är viktiga för Byggföretagens medlemmars rekrytering av tjänstepersoner och i samband med coronakrisen har vi sett ett stort intresse för just samhällsbyggnad, inte minst bland yrkesväxlare. Därför är det extra tråkigt att fler utbildningar inte kunde beviljas, säger Elin Kebert.

Totalt beviljade Myndigheten för yrkeshögskolan 35 000 platser på 426 utbildningar inom 14 utbildningsområden. I år har Data/IT prioriteras, vilket resulterat i 83 nya utbildningar.

Myndigheten för yrkeshögskolans pressmeddelande